NHG Praktijk Accreditatie

 

Onze praktijk is in bezit van het keurmerk NHG Praktijk Accreditering®. NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA b.v.) is een, door het NHG opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. Het keurmerk zorgt voor transparantie en maakt aan alle partijen – patiënten/cliënten, zorgverzekeraars en overheid – zichtbaar dat de geaccrediteerde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast staat het keurmerk er ook garant voor dat in de geaccrediteerde praktijk met behulp van de NPA verbetermethodiek continu gewerkt wordt aan verdere kwaliteitsverbetering.

NB: Enkele specifieke onderdelen van het zorgaanbod van huisartsenpraktijk Tricht-Buurmalsen-Geldermalsen vallen buiten de werkingssfeer van de NHG Praktijk Accreditering en zijn als zodanig niet getoetst. Dit betreft duikkeuringen en andere sportkeuringen.

terug naar over de praktijk ►