Prostaat en PSA

Bij het vroegtijdig opsporen van prostaatkanker bij gezonde mannen zonder klachten stuiten we op de volgende dillema’s:

  1. de PSA-test is niet 100% betrouwbaar Prostaatkanker kan gepaard gaan met een verhoging van het PSA-gehalte (prostaat-specifiek antigeen) in het bloed. Een abnormaal PSA-testresultaat wijst echter niet altijd op prostaatkanker. Andersom is prostaatkanker ook mogelijk bij een normaal, niet-verhoogd, PSA-testresultaat. Dit betekent dat mannen zich ten onrechte bezorgd of opgelucht kunnen voelen. De praktijkrichtlijnen raden systematische PSA-screening van alle mannen niet aan. Dit belet mannen echter niet om toch om de test te vragen. In dat geval is het de rol van de arts om hem goed te informeren over de voor- en nadelen en de onzekerheden die er mee gepaard gaan, zodat hij een weloverwogen keuze kan maken.
  2. Risico op te vroege of overbodige behandeling Meer testen leidt zeker tot meer invasieve behandelingen (biopsie, chirurgie, radiotherapie), met de bekende complicaties van impotentie en incontinentie, terwijl deze behandelingen niet altijd iets wezenlijks veranderen aan de levensduur van de patiënt. Door screening worden kleine prostaatkankers gemiddeld 7 jaar eerder ontdekt dan wanneer er geen opsporing zou plaatsvinden. Dit betekent dat de man vroeger in zijn leven als “kankerpatiënt” wordt beschouwd. Hierdoor leven patiënten dus langer met de nadelen en de nasleep van de behandelingen dan patiënten die pas na klachten worden gediagnosticeerd en behandeld. Daarnaast worden bij ongeveer 25 van de 1000 gescreende mannen tumoren opgespoord die heel langzaam groeien en die zonder opsporing tijdens de rest van het leven bij de grote meerderheid nooit problemen zouden gegeven hebben. Zonder screening zou deze man nooit “kankerpatiënt” zijn geweest, en nu wel.

Testen of niet testen?
Samengevat komen de consequenties van de te maken keuze hierop neer:

  • Je laat je wel testen. Daardoor kies je voor een iets betere overlevingskans, maar tevens voor een aanzienlijke kans op nutteloze behandelingen en vervelende bijwerkingen.
  • Je laat je niet testen, met een kleine kans dat je een behandelbare kanker zal missen, maar zonder risico op een nutteloze behandeling.

Onderstaande beslissingshulp geeft geen pasklaar antwoord op deze vraag, maar helpt een man wel om beter geïnformeerd, zelf of in overleg met zijn arts, een keuze te maken die het best aansluit bij zijn waarden en voorkeuren. Deze beslissingshulp is bedoeld voor mannen die:

  • 50 tot 75 jaar oud zijn en een goede gezondheid hebben. Voor mannen boven de 75 en mannen met een slechte gezondheid geldt dat de kans dat zij aan andere zaken zullen overlijden dan prostaatkanker zo groot is dat diagnostiek en behandeling van prostaatkanker vrijwel altijd nutteloos is.
  • mannen waarbij géén prostaatkanker in hun familie voorkomt. Komt er wel prostaatkanker in de familie voor dan gelden er voor deze mannen  andere risico cijfers. In deze gevallen is het verstandig te overleggen met de de arts over de te maken keuze.

Keuzetabel: wél of geen PSA test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker

Indien u wél een PSA test laat doen Indien u geen PSA test laat doen
Wat zijn de belangrijkste voordelen? Van alle 100 prostaatkankers die aan het licht komen zijn er 34 agressief (34%). Bij deze kankers kan vroegtijdige behandeling voordelig zijn. Zo voorkomt een vroege behandeling voor 3 op 100 mannen met prostaatkanker (3%) dat ze sterven aan de ziekte. Voor 8 op 100 mannen met prostaatkanker (8%) voorkomt vroege behandeling dat de kanker zich naar andere delen van het lichaam verspreidt. Een verhoogde PSA waarde wijst niet altijd op prostaatkanker. Of dit zo is gaat men na met een biopsie. Indien u de PSA test niet laat doen, dan vermijdt u de risico’s van een biopsie. Ook vermijdt u de risico’s verbonden aan de behandeling van een vorm van prostaatkanker die geen behandeling vereist.
Heb ik meer / minder kans om te sterven aan prostaatkanker? Waarschijnlijk niet. Door in een vroeg stadium te testen kan bij minder dan 1 klachtenvrije man op 100 (0,2%) voorkomen worden dat hij aan prostaatkanker sterft. Neen. Een verhoogde kans van minder dan 0,2% is te verwaarlozen.
Als mijn PSA waarde hoog is, heb ik dan zeker prostaatkanker? Neen: 76 op 100 mannen (76%) met een hoge PSA waarde hebben geen prostaatkanker. Of dit zo is, wordt onderzocht met een biopsie. Als u ervoor kiest om zich niet te laten testen, zal uw PSA waarde onbekend zijn.
Als mijn PSA waarde laag is, heb ik dan zeker geen prostaatkanker? Neen: Minder dan één man op 100 (0,5%) met een normale PSA waarde heeft toch prostaatkanker. Asl u ervoor kiest om zich iet te laten testen, zal uw PSA waarde onbekend zijn.
Welke zijn de voornaamste nadelen? Op 100 prostaatkankers zijn er 66 (66%) die zo traag groeien dat ze zonder behandeling geen problemen zouden veroorzaken. Voor deze kankers is behandeling niet nodig, maar het is moeilijk vooraf te zeggen of dit zo’n kanker is. Testen kan dus onnodige behandeling uitlokken. Daarnaast een PSA test leiden tot ongerustheid en twijfel over volgende keuzes. Het risico bestaat dat een agressieve prostaatkanker niet vroegtijdig wordt ontdekt. Ook als u zich niet laat testen kunt u ongerust zijn en twijfelen.
Welke nadelen brengt een prostaatbiopsie met zich mee? Na een biopsie kan een man te kampen krijgen met  bloed in de urine (langer dan drie dagen bij ongeveer 25 op 100 mannen, 25%) of pijn (bij ongeveer 5 op 100 mannen, 5%). Meer ernstige neveneffecten zoals infecties komen minder vaak voor. Deze risico’s worden vermeden als u zich niet laat testen. Immers, enkel bij een verdachte PSA-waarde wordt een biopsie gedaan.
Wat zijn de risico’s van een behandeling voor prostaatkanker Dit hangt af van het type behandeling. Neveneffecten op lange termijn zijn bv. erectieproblemen (bij 40 tot 58 op 100 mannen; ±40-58%), urineverlies (na operatie bij ongeveer 32 op 100 mannen; ±32%) en darmklachten (na bestraling bij ongeveer 25 op 100 mannen ±25%). Een man kan er samen met zijn arts ook voor kiezen om zich niet meteen te laten behandelen. Als u zich niet laat testen is het minder waarschijnlijk dat u vroegtijdig behandeld wordt voor prostaatkanker.